View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Návrh témat projektů

POZOR: Projekty z minulých let se letos nesmí opakovat !!!

Aktuální témata projektů:
(vše konformní se SqueakL)
Kdo to myslí vážně (nejen kvůli kreditům), konzultujte to se mnou individuálně - můžete se svým projektem oficiálně podílet na vývoji Squeaku.

Některé projekty se mohou stát součástí případných bakalařských, diplomových a ročníkových projektů - domulvte se se mnou individuálně.

Registrujte se zasláním mailu se subj. "OMP/IST projekt: Název" na adresu janousek - 1 za každou skupinu. V těle dopisu uveďte ostatní členy týmu a stručnou charakteristiku projektu.

vj

Link to this Page