View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Uzamčení image

Jak zařídit, aby se po startu spustila moje aplikace?

Je několik možností:
  1. Uložit image ve stavu, kdy aplikace už běží.
  2. Uložit image a následně spustit aplikaci - vše vyhodnotit jako jeden blok (metodu). Lze požít World menu -> "do..." (přidat kód podle bodu 2).
  1. Použít Smalltalk addToStartUpList: pro registraci objektu, který rozumí zprávì startUp: (ta se bude zasílat při každém startu).
  2. Vytvořit skript a předat ho na příkazovém řádku.

Jak uzamknout image?

  1. Pomocí PackageLoaderu (viz WorldMenu) nainstalovat ze SqueakMap balík Lockdown, pokud ještě není nainstalován
  2. Inspirovat se dokumentací k Lockdown a stránkou http://minnow.cc.gatech.edu/squeak/2269.

Příklad hotové aplikace si lze stáhnout zde: http://minnow.cc.gatech.edu/squeak/1976.
Link to this Page