View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Soft Computing (SFC) 2021/22

Studijní a referenční materiály (jsou stejné jako v loňském roce)

Pokyny k projektům

Zadání projektů jsou v IS.

Obhajoby projektů:
Proběhnou online v termínech:
Pondělí 13.12. 10:00-16:30
Úterý 14.12. 10:00-16:30
Ve středu 8.12. ve 12:00 bude ve WIS FIT spuštěna registrace na jednotlivé časové sloty.
Detaily online obhajob budou včas upřesněny (koncem týdne) e-mailem.