View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Soft Computing (SFC) 2022/23

Studijní a referenční materiály (jsou stejné jako v loňském roce)

Pokyny k projektům

Zadání projektů jsou v IS.

Obhajoby projektů:
Bude upřesněno.