View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Soft Computing (SFC)

Karta předmětu: https://www.fit.vut.cz/study/course/259423/.cs
Je plánováno 26 hodin přednášek, což sice typicky odpovídá třinácti dvouhodinovým přednáškám, ale pro SFC je alokovaný tříhodinový slot, který umožní realizovat 9 delších přednášek. V posledních týdnech semestru pak proběhnou obhajoby projektů. Plán přednášek (organizace i obsah) může být během semestru průběžně modifikován.


Přednášky 2023/2024 (Čt 13:00-15:50, 26h po 3h):

2023-09-18 Úvod. Perceptron. Adaline. Delta rule.
2023-09-25 Acyklické a dopředné neuronové sítě. Back propagation. Optimalizátory. Proměnná topologie.
2023-10-02 Neuronové sítě s RBF neurony.
2023-10-09 Konvoluční sítě. Rekurentní sítě Hopfieldova typu. Boltzmanův stroj.
2023-10-16 Časové řady, LSTM, GRU. Genetické algoritmy.
2023-10-23 (PZK). Genetické programování. Swarm optimalizace.
2023-10-30 Fuzzy množiny, fuzzy logika, vybrané aplikace.
2023-11-06 Pravděpodobnostní usuzování a Bayesovy sítě. Chaos.
2023-11-13 Hrubé množiny. Hybridní přístupy.

Podklady k přednáškám:

Zadání projektů - viz IS.
Pokyny k projektům
Datasety
LiteraturaPřipravuje se:
Plán přednášek pro školní rok 2024/2025 (26h po 3h)
Úvod (neurčitost, učení, optimalizace). Acyklické neuronové sítě, back propagation. RBF sítě.
Konvoluční a hluboké sítě. Rekurentní neuronové sítě Hopfieldova typu.
Neuronové sítě pro zpracování časových řad.
Markovský rozhodovací proces a posilované učení.
Fuzzy množiny, fuzzy logika a fuzzy řízení.
(Info k projektům). Genetické algoritmy a genetické programování.
(PZK). Optimalizační algoritmy inspirované přírodou.
Pravděpodobnostní usuzování a Bayesovy sítě. Hrubé množiny.
Základy teorie chaosu. Hybridní přístupy.
Jde o přibližný plán. Komentáře a náměty posílejte na janousek@fit.vutbr.cz.