View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Soft Computing (SFC) 2021/22

Studijní a referenční materiály (jsou stejné jako v loňském roce)

Pokyny k projektům

Zadání projektů jsou v IS.

Bližší informace k registraci a průběhu obhajob projektů budou k dispozici po odevzdání projektu.