View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Cíle a obsah předmětu

Cíle předmětu:

Seznámit studenty s teoretickými i praktickými aspekty inteligentních systémů.

Anotace:

Pojem inteligentní systém v kontextu teorie systémů a řízení. Metody návrhu inteligentních systémů. Expertní systémy a inteligentní řídicí systémy. Inteligentní budovy - přehled problematiky, senzory, sítě, akční prvky, aplikace metod inteligentního řízení, automatizace domácnosti. Inteligentní dopravní systémy - struktura dopravní telematiky, telematické systémy ve městech, navigace, inteligentní vozidlo. Inteligentní systémy v armádních aplikacích.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:

Základy umělé inteligence a robotiky. Základy teorie systémů, modelování a simulace.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence:

Studenti získají přehled o principech a způsobu realizace inteligentních systémů.

Osnova přednášek:

Úvod. Motivace, cíle a obsah předmětu.
Inteligentní systémy - teoretická východiska, metody návrhu a realizace
Mechatronické systémy a inteligentní řídicí systémy
Inteligentní budovy - přehled problematiky, senzory, sítě, akční prvky
Inteligentní budovy - aplikace metod inteligentního řízení
Automatizace domácnosti.
Inteligentní dopravní systémy - struktura dopravní telematiky
Inteligentní dopravní systémy - telematické systémy ve městech, řízení dopravy
Inteligentní dopravní systémy - navigace, inteligentní vozidlo
Inteligentní systémy v armádních aplikacích
Budoucnost inteligentních systémů
Shrnutí, závěr.

Demonstrační cvičení:

Praktické aspekty přednášné problematiky.
Vybrané nástroje pro realizaci inteligentních systémů.
(Metody návrhu inteligentních systémů. Aplikace strojového učení a softcomputingu. Aplikace mutiagentních systémů.)

Projekt:

Realizace vybrané části inteligentního systému nebo simulace vhodně abstrahovaného inteligentního systému.

Literatura:

Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
Valeš, M.: Inteligentní dům. Brno, Vydavatelství ERA, 2006.
Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, Nakladatelství BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6
http://www.automatizace.cz/
Link to this Page