View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

SIN 2018/2019

SIN Garant: V. Janoušek

Témata přednášek
1 Úvod. Cíle a obsah předmětu
2-3 Inteligentní systémy a jejich modely - pojem inteligentní systém, metody modelování a návrhu inteligentních systémů.
4-5 Mechatronické systémy a inteligentní řízení - podstata mechatroniky a řízení, expertní systémy, aplikace softcomputingu.
6-8 Inteligentní budovy - přehled problematiky, senzory, sítě, akční prvky, aplikace metod inteligentního řízení, automatizace domácnosti, související hardware a software.
9-10 Inteligentní dopravní systémy - struktura dopravní telematiky, telematické systémy ve městech, navigace, inteligentní vozidlo.
11-12 Další aplikace inteligentních systémů
13 Celkové shrnutí, závěr.

Demonstrační cvičení
Praktické aspekty přednášené problematiky. Vybrané nástroje pro modelování a implementaci inteligentních systémů.
(Konkrétně: Metody modelování a návrhu inteligentních systémů. Aplikace strojového učení a softcomputingu. Aplikace multiagentních systémů. Sběrnice, sítě, protokoly.)
Prezentace projektů - částečně na demonstračním cvičení, částečně v PC lab. (pro projekt se zvolí co více vyhovuje).

Půlsemestrální test: Viz informační systém - termíny předmětu.

Projekt: Simulace nebo přímá realizace inteligentního systému nebo jeho části. Konkrétně: Zadání projektu SIN 2018/19. Pokyny k registraci týmu a termíny jsou (nebo se ve vhodném okamžiku objeví) v informačním systému.

Demonstrace projektů - PC Lab. (viz WIS)

Reklamace projektů: e-mail do prvního termínu zkoušky

Zkoušky: Viz rozvrh.


Pravidla
FAQ

Literatura:
1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
2. Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
3. Valeš, M., Inteligentní dům. Brno : Vydavatelství ERA, 2006. ISBN 978-80-7366-137-3
4. Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, Nakladatelství BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6


Informace na tomto webu se průběžně aktualizují.


.

Link to this Page