View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Záznamy z roku 2020

Jde o materiály určené výhradně studentům SIN na FIT VUT. Nerozšiřovat.
V případě nejasností preferujte podklady k přednáškám z aktuálního roku.
http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/SIN/private/lectures2020/SIN2020-IoT_MQTT.mp4
http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/SIN/private/lectures2020/SIN2020-SCADA.mp4
http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/SIN/private/lectures2020/SIN2020-IEC61499.mp4
http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/SIN/private/lectures2020/SIN2020-programovaniPLC.mp4
http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/SIN/private/lectures2020/SIN2020-HieararchieKontroleru-ExpertniRidiciSystemy-FuzzyRizeni.mp4
http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/SIN/private/lectures2020/SIN2020-RL.mp4
http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/SIN/private/lectures2020/SIN2020-IntelligentBuildings.mp4
http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/SIN/private/lectures2020/SIN2020-ITS.mp4
http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/SIN/private/lectures2020/SIN2020-ITS-CAN-MOST.mp4

Link to this Page