View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

SIN - Inteligentní systémy řízení

Karta předmětu: https://www.fit.vut.cz/study/course/SIN/.cs
Materiály k přednáškám a další informace jsou doplňovány a aktualizovány průběžně.
Záznamy z roku 2020 jsou k dispozici (ale nepokrývají všechna témata SIN 2021).


Přednášky:

Zadání projektu (20b) a pokyny pro odevzdání:

Prezentace projektu (10b):

Použitelný software pro projekty: