View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

SIN 2020/2021 - Inteligentní systémy řízení

Karta předmětu: https://www.fit.vut.cz/study/course/14155/
Materiály k přednáškám a další informace jsou doplňovány a aktualizovány průběžně.
Výuka probíhá online v MS Teams podle rozvrhu. Link na tým SIN 2020 najdete v termínech předmětu v IS.

Přednášky:

Zadání projektu (20b) a pokyny pro odevzdání:

Prezentace projektu (10b):

Použitelný software pro projekty: