View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

SIN - Inteligentní systémy řízení

Karta předmětu: https://www.fit.vut.cz/study/course/SIN/.cs
Materiály k přednáškám a další informace jsou doplňovány a aktualizovány průběžně.
Záznamy z roku 2020 jsou k dispozici (ale nepokrývají všechna témata úplně).

Je plánováno 26 hodin přednášek, což sice typicky odpovídá třinácti dvouhodinovým přednáškám, ale pro SIN je alokovaný tříhodinový slot, který umožní realizovat 9 delších přednášek. V posledních týdnech semestru pak proběhnou obhajoby projektů. Plán přednášek (organizace i obsah) může být během semestru průběžně modifikován.

Přednášky:

Zadání projektu (20b) a pokyny pro odevzdání:

Prezentace projektu (10b):

Použitelný software pro projekty: