View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Doporučená témata pro projekt

Zdroje


Bylo by dobré, kdyby se volby témat a článků příliš neopakovaly. Studentům doporučuji logovat své volby témat a článků do fóra předmětu. Tam bude zjevné, kdo s tématem přišel první. Pokud v odevzdaných pracech najdu příliš mnoho instancí jednoho tématu, budu k logu ve fóru přihlížet.

Nosná a preferovaná témata
Teorie volbyNekooperativní hry v normální formě


Dynamické hry


Kooperativní hry


Opakované hry


Korelované ekvilibrium


Mechanism design


Teorie veřejné volby


Aukce