View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Stránka předmětu Teorie her

Novinky


PřednáškyProjekty


Doplňkový seminář


Zkouška AND státnice
Slajdy k přednáškám (plán pro akademický rok 2013/14)

#datumTémaPrezentaceVerze pro tisk(ps)Dodatky
1.26.9. Úvod, Teorie volby1-uvod 1-uvod-tisk
2.3.10. Nekooperativní hry s nenulovým součtem2-normal-form-games2-normal-form-games-tisk
3.10.10. Nekooperativní hry s nenulovým součtem2a-normal-form-games
4.17.10. Nekooperativní hry s nulovým součtem3-zero-sum-games3-zero-sum-games-tiski1-mne i1-mne-tisk
5.24.10. Algoritmy výpočtu Nashova ekvilibria4-NE-algs4-NE-algs-tisk
6.31.10. Dynamické hry5-dynamic-games5-dynamic-games-tisk
7.7.11. Kooperativní hry a vyjednávání6-koop-games6-koop-games-tisk
8.14.11. Opakované hry a Korelované ekvilibrium7-repeated-games7-repeated-games-tisk
9.21.11. Mechanism design8-mechanism-design8-mechanism-design-tisk
10.28.11. Aukce 10-aukce10-aukce-tisk
11.5.12. Evoluční teorie her 11-evolutionary-GT11-evolutionary-GT-tisk
12.12.12. Modely energetických trhů v ES ČR - případová studie aplikace TH12-energeticke-trhy
13.19.12. Závěrečné opakování látky 13-opakovani
...

Texty k přednáškám (zatím beta verze, hlašte mi chyby):


Poznámky k přednáškám:Odkazy


Software


Knihy


Přednášky jiných


Zásadní články


2009, Martin Hruby
TOPlist