View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

VSL 2004 - informace pro studenty

[lectures.pdf - slides for english speaking students (by M. Ceska)]


Podklady k přednáškám (vytvořili M. Češka, V. Janoušek, naskenovali Petr Pokorný, xpokor24, Ondřej Pelucha, xpeluc00):


VSL - cvičení, zadání domácích úloh
Původní zadání domácích úloh (neaktuální):

Zkoušky:
(http://www.fit.vutbr.cz/~eysselt/20052006/3vtizim1.htm)

Informace k hodnocení zkoušky (2004)Doporučení pro zkoušky: Pořádně si přečíst zadání a neodpovídat zbytečně na něco, na co se nikdo neptá. Vystihnout podstatu věci a tu objasnit. Nehodnotí se kvantita, ale kvalita odpovědi. Většina otázek vyžaduje znalost souvislostí, nikoliv jen mechanicky naučených pojmů.Zajímavé odkazy:
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Turing.html
http://www.alanturing.net/
http://mathworld.wolfram.com/topics/
http://www.wikipedia.org/wiki/Computation

Jak se to učí jinde:
http://www.cogs.susx.ac.uk/users/bernhard/coco2003/toc.html
http://www.cl.cam.ac.uk/Teaching/2002/Complexity/
http://www.cs.berkeley.edu/~vandam/CS172/
http://www.cs.auc.dk/~luca/FS2/course-schedule.html
http://www.csc.liv.ac.uk/~ped/teachadmin/algor/comput.html
http://www.cogs.susx.ac.uk/users/ll42/CoCo@Susx/
http://www.cs.technion.ac.il/~janos/COURSES/CD/2001/slides.html
http://www.cs.berkeley.edu/~luca/cs278/
http://www.cs.arizona.edu/classes/cs573/spring04/
http://www.cs.umb.edu/~marc/cs620/indexo.htm
http://www.cs.rochester.edu/u/schubert/280/slides.html
http://www.cs.rit.edu/~jmg/cs380/slides/
http://ladislav.strojil.cz/school.php?sub=6
http://www.cl.cam.ac.uk/Teaching/2001/Complexity/

http://www.cs.auc.dk/~luca/FS2/course-schedule.html
http://www.cs.rochester.edu/u/schubert/280/slides.html
http://theory.lcs.mit.edu/~madhu/ST02/
http://www.csie.ntu.edu.tw/~lyuu/complexity.html
http://www.cise.ufl.edu/class/cot3100sp03/lecs/
http://www.cs.toronto.edu/~sacook/
http://www.ntu.edu.sg/home/asnarendra/teaching.htm

http://www.dcs.kcl.ac.uk/teaching/units/cs1itc/ JCMartin