View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Informace k hodnocení zkoušky (2004)

Nejčastější a nejfatálnější chyby (seřazano sestupně přibližně podle míry závažnosti):

Hodnocení komplikovaly mlhavé, vyhýbavé a jinak nejasné odpovědi. U případů, které měly šanci projít, t.j. nad 40 bodů, jsem se snažil o co nejpřesnější hodnocení, ale u případů hluboko pod hranicí průchodnosti je míra mlhavosti o něco větší. Máte-li tedy např. 15 bodů z 80, neznamená to, že by se při bližším zkoumání dalších 10, v extrémním případě 15 bodů nenašlo, ale v žádném případě by vám to nepomohlo. Pro hrubou orientaci to, myslím, stačí. Od 40 výš je už tolerance v hodnocení zcela zanedbatelná - všem bylo měřeno stejným metrem.


K 2. termínu:

Někteří se poučili, někteří nikoliv.
Ty nejfatálnější chyby:
Bez těchto znalostí je nepředstavitelné u zkoušky projít !!!.

Těchto fatálních chyb se dopustila i velmi početná skupina těch, kterým chybí jen několik málo bodů. Je vás příliš mnoho, takže nemá smysl cokoliv ústně korigovat - bylo by to neefektivní a nespravedlivé. Jediné řešení je 3. termín, kde prokážete, ze výše zmíněnou problematiku dokonale ovládáte.

Vsichni, kterým chybí 10 a více bodů do 50, se dopustili navíc řady dalších chyb pramenících z hluboké neznalosti (i když někdy s občasnými náznaky dílčích znalostí, avšak ve zcela nedostečném rozsahu), takže jakákoliv konzultace v těchto případech je zcela zbytečná - jediné řešení je kompletně se celou látku VSL naučit a pochopit ji (na rozdíl od dosavadních neúspěšných pokusů).

Případné zcela nevyhnutelné konzultace jen e-mailem, pokud budu mít čas, odpovím. Většinou je to ovšem zbytečné, protože každému bych odpovídal stejně na stejné dotazy. Vše, co potřebujete vědět ohledně 2. termínu, je na této stránce. Doufám, že příští termín bude úspěšnější.

Pro ty, kteří mají nad 50 a chybí pár bodů do lepší kategorie, jsem k dispozici, nejlépe v pondělí odpoledne, ale ohlaste se mi e-mailem.


K 3. termínu:

Platí zcela přesně totéž jako u 2. termínu, opakovaly se opět tytéž fatální chyby kvůli kterým řada z vás neprošla - je to ukázka totálního nepochopení holé podstaty předmětu a nezbývá než si to příští rok sjet znova.

Kde šly body automaticky přidat, byly již přidány.

Ojedinělé případy, kde rozsah zásadních neznalostí byl minimální a ještě únosný pro speciální přezkoušení, jsem již kontaktoval e-mailem.

Ti, kdo neprošli těsně, tj. chybí jednotky bodů, se mohou informovat e-mailem, kde přesně chybovali. U ostatních neúspěšných jsem si ani nedělal poznámky, takže si příští rok dejte pozor prakticky na všechno.

Vladimír Janoušek