View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Bezkontextové jazyky

Ogden's Lemma

Umí o některých (o kterých to nejde pomocí pumping lemma) jazycích ukázat, že nejsou bezkontextové.

One-turn pushdown automata (Jednoobrátkový zásobníkový automat)

Speciální modifikace zásobníkového automatu přijímající maximálně lineární jazyky.

Links to this Page