View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

PNtalk/SmallDEVS

Doposud odděleně vyvíjené nástroje
jsou v současné době integrovány do jednoho celku díky úsilí týmu Janoušek-Kočí. První výsledky se očekávají v průběhu roku 2007.