View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Teorie her a simulace v podpoře rozhodování

Martin Hrubý, Jakub Bednář

-----------


(stránka teprve vzniká)

Co jsou hry

Obecný význam pojmu "hra" lze považovat za velmi známý. Z pohledu informatiky můžeme dál rozlišit hry jako:

Co je teorie her - http://setis.library.usyd.edu.au/stanford/entries/game-theory/

Teorie her (TH) je matematická teorie, na které se v minulosti podílela řada významných matematiků (Von Neumann, Morgenstein, Nash, ...). Smyslem jejich výzkumu bylo vytvoření matematického modelu racionality v rozhodování inteligentních tvorů (hráčů) v různých situacích (hrách), kde lze vystopovat tyto prvky:

Aplikace teorie her


Na čem pracujeme

V současné době dokončujeme simulační model trhu s elektřinou a podpůrnými službami v elektrizační soustavě České republiky.

Projekty, publikaceTémata studentských projektů


Odkazy

http://www.gametheory.net/
http://www.game-research.com

-----------

Link to this Page