View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Modelování a simulace inteligentních systémů

Janoušek, Hrubý, Kočí, Martinek, Zbořil ml., Grulich

-----------

Výzkum probíhá
V minulosti proběhl výzkum také v oblasti Modelování a simulace technologických procesů.

-----------

Odkazy