View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Doktorandi 2006

1. ročník
23.3.Kamil Malinka: Hodnoceni biometrickych systemu - vycerpany moznosti oci?
Prezentace bude shrnovat soucasny stav autentizace osob pomoci biometrickych metod a bude zamerena na konkretni fyziologicke znaky oci. Dale uvedu nove metody na kterych pracuji, ktere potencialne mohou vest k novym zpusobum autentizace. Nedilnou soucasti bude ukazka toho, jakym zpusobem by se daly ohodnotit jednotlive biometricke systemy z hlediska kvality.
30.3.Pavel Jurka: Využití hrubých množin pro dolování znalostí
Problematika dolování znalostí z dat. Úvod to teorie hrubých množin a její aplikace pro dolování z dat.
30.3.Zdenek Mazal: Semanticky web z perspektivy (multi)agentnich systemu.
Uvod do semantickeho webu – RDF, RDFS, OWL; aplikace – FOAF, RSS; nastroje – JENA. Agenti v semantickem webu (spojeni s platformami JADE(X) apod.).
13.4.Elod Kironský: Na simulaci založený vývoj systémů. Prostředky pro interaktivní simulační modelování.
Představení nástroje SmallDEVS a jeho použití pro simulaci vyvíjejících se modelů a pro interaktivní práci s modely. Diskuse možnosti multiparadigmatického modelování a aplikace ve vývoji inteligentních systémů.
13.4.Petr Polášek: Metajazyky pro popis DEVS formalismu. Transformace modelu mezisimulacnimi prostředími
Popis současného stavu v oblasti modelování a simulace s důrazem na DEVS a metajazyky pro jeho popis. DEVSML jako metajazyk pro popis DEVS formalismu. Prototyp modelovacího nástroje založeného na DEVSML. Transformace modelu mezi simulačními prostředími.
13.4.Jiri Vintera: Modelování technologických procesů
13.4.Roman Skrivanek: Zpracování simulačních dat
Cílem mojí disertační práce je vytvoření programového systému, který bude schopen zpracovávat simulační data. Jedná se o data popisu modelů a výsledků simulací a to jak systémů spojitých, tak i diskrétních.
ZRUŠENO Olsa
ZRUŠENO Kluz


2-3. ročník (SDZ)
25.5.Rozman: Navigace mobilních robotů.
Druhy map, lokalizace robota, senzory a způsoby plánování cesty.
25.5.Lukas Grulich: Modelovani socio-ekonomickych systemu.
Cilem disertace je vytvoreni frameworku pro modelovani socio-ekonomickych systemu, zalozenych na multiagentnim paradigmatu. Hlavni vyuziti predpokladam v konstruovani umelych populaci (artificial life) a sledovani jeji struktury v zavislosti na vlastnostech a znalostech (jednak samotnych znalostech, jednak na technologii jejich reprezentace) subjektu (agentu) - princip emergence.
1.6.Petr Novosad: Analýza hybridních Petriho sítí
Cílem výzkumu je spojit modelovací sílu hybridních Petriho sítí s možnostmi analýzy lineárních hybridních automatů. Tedy automaticky transformovat hybridní Petriho síť na hybridní automat a ten následně analyzovat pomocí model checkingu.
ZRUŠENO Pospisil: Rozpoznavani 3D objektu.
Pocitacove videni pro mobilni roboty, soucasne metody a aplikace. Rozpoznavani vyznacnych bodu v obraze. Modely prostredi a orientace v prostoru.


3. ročník
6.4.Pavel Erlebach: Verifikace založená na vzorech.
Cílem disertační práce je zlepšit současný stav poznání v oblasti verifikace programů pracujících s dynamickými datovými strukturami s důrazem na co nejvyšší automatizaci a současně efektivitu. Konkrétně se jedná o vytvoření algoritmů a postupů, které umožňují verifikaci programů pracujících s lineárními a stromovými datovými strukturami.
6.4.Adam Rogalewicz: Verifikace programu pracujicich s dynamickymi datovymi strukturami pomoci ARTMC
Za ucelem verifikace programu pracujicich s dynamickymi datovymi strukturami (napr. SLL, DLL, stromy, ...) jsme navrhli kodovani techto programu do stromovych prevodniku, a jejich konfiguraci do stromovych automatu. Po tomto zakodovani je mozne aplikovat verifikacni techniku 'Abstract regular tree model checking'.
6.4.Aleš Smrčka: Analýza, modelování a formální verifikace hardwaru
Práce je zaměřena na spojení metod statické analýzy, abstrakce a formální verifikace s parametry. Bude prezentován postup, jak analyzovat hardwarový návrh v jazyce VHDL a automaticky vytvořit abstraktní model systému pro následnou formální verifikaci systémů s parametry.
20.4.Pavel Slavíček: Distribuovane simulacni prostredi, DEVSML
Seznámení s navrženou architekturou distribuovaného simulačního prostředí, která je založena na agentním systému a DEVS formalismu. Agentní systém v této architektuře zajišťuje distribuované zpracování, DEVS formalismus slouží jako základní modelovací a simulační prostředek. Nástin jazyka DEVSML.
ZRUŠENO Florian


Link to this Page