View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Seminář UITS 2005/2006

27.10.2005 Martin Drahanský: Poznatky ze stáže na Universität Siegen
10.11.2005 Bohuslav Křena: Zapojení FIT do EU projektů
24.11.2005 Martin Hrubý: Modelování trhu s elektřinou a podpůrnými službami v ES ČR
1.12.2005 Panelová diskuse s inovátory z IBM (Honzík, posluchárenský komplex 13.00-15.00)
23.3.Kamil Malinka: Hodnoceni biometrickych systemu - vycerpany moznosti oci?
Prezentace bude shrnovat soucasny stav autentizace osob pomoci biometrickych metod a bude zamerena na konkretni fyziologicke znaky oci. Dale uvedu nove metody na kterych pracuji, ktere potencialne mohou vest k novym zpusobum autentizace. Nedilnou soucasti bude ukazka toho, jakym zpusobem by se daly ohodnotit jednotlive biometricke systemy z hlediska kvality.
23.3. B. Křena: Info o evropských projektech
30.3.Pavel Jurka: Využití hrubých množin pro dolování znalostí
Problematika dolování znalostí z dat. Úvod to teorie hrubých množin a její aplikace pro dolování z dat.
30.3.Zdenek Mazal: Semanticky web z perspektivy (multi)agentnich systemu.
Uvod do semantickeho webu – RDF, RDFS, OWL; aplikace – FOAF, RSS; nastroje – JENA. Agenti v semantickem webu (spojeni s platformami JADE(X) apod.).
6.4.Pavel Erlebach: Verifikace založená na vzorech.
Cílem disertační práce je zlepšit současný stav poznání v oblasti verifikace programů pracujících s dynamickými datovými strukturami s důrazem na co nejvyšší automatizaci a současně efektivitu. Konkrétně se jedná o vytvoření algoritmů a postupů, které umožňují verifikaci programů pracujících s lineárními a stromovými datovými strukturami.
6.4.Adam Rogalewicz: Verifikace programu pracujicich s dynamickymi datovymi strukturami pomoci ARTMC
Za ucelem verifikace programu pracujicich s dynamickymi datovymi strukturami (napr. SLL, DLL, stromy, ...) jsme navrhli kodovani techto programu do stromovych prevodniku, a jejich konfiguraci do stromovych automatu. Po tomto zakodovani je mozne aplikovat verifikacni techniku 'Abstract regular tree model checking'.
6.4.Aleš Smrčka: Analýza, modelování a formální verifikace hardwaru
Práce je zaměřena na spojení metod statické analýzy, abstrakce a formální verifikace s parametry. Bude prezentován postup, jak analyzovat hardwarový návrh v jazyce VHDL a automaticky vytvořit abstraktní model systému pro následnou formální verifikaci systémů s parametry.
13.4.Elod Kironský: Na simulaci založený vývoj systémů. Prostředky pro interaktivní simulační modelování.
Představení nástroje SmallDEVS a jeho použití pro simulaci vyvíjejících se modelů a pro interaktivní práci s modely. Diskuse možnosti multiparadigmatického modelování a aplikace ve vývoji inteligentních systémů.
13.4.Petr Polášek: Metajazyky pro popis DEVS formalismu. Transformace modelu mezisimulacnimi prostředími
Popis současného stavu v oblasti modelování a simulace s důrazem na DEVS a metajazyky pro jeho popis. DEVSML jako metajazyk pro popis DEVS formalismu. Prototyp modelovacího nástroje založeného na DEVSML. Transformace modelu mezi simulačními prostředími.
13.4.Jiri Vintera: Modelování technologických procesů
13.4.Roman Skrivanek: Zpracování simulačních dat
Cílem mojí disertační práce je vytvoření programového systému, který bude schopen zpracovávat simulační data. Jedná se o data popisu modelů a výsledků simulací a to jak systémů spojitých, tak i diskrétních.
20.4.Pavel Slavíček: Distribuovane simulacni prostredi, DEVSML
Seznámení s navrženou architekturou distribuovaného simulačního prostředí, která je založena na agentním systému a DEVS formalismu. Agentní systém v této architektuře zajišťuje distribuované zpracování, DEVS formalismus slouží jako základní modelovací a simulační prostředek. Nástin jazyka DEVSML.
25.5.Rozman: Navigace mobilních robotů.
Druhy map, lokalizace robota, senzory a způsoby plánování cesty.
25.5.Lukas Grulich: Modelovani socio-ekonomickych systemu.
Cilem disertace je vytvoreni frameworku pro modelovani socio-ekonomickych systemu, zalozenych na multiagentnim paradigmatu. Hlavni vyuziti predpokladam v konstruovani umelych populaci (artificial life) a sledovani jeji struktury v zavislosti na vlastnostech a znalostech (jednak samotnych znalostech, jednak na technologii jejich reprezentace) subjektu (agentu) - princip emergence.
1.6.Petr Novosad: Analýza hybridních Petriho sítí
Cílem výzkumu je spojit modelovací sílu hybridních Petriho sítí s možnostmi analýzy lineárních hybridních automatů. Tedy automaticky transformovat hybridní Petriho síť na hybridní automat a ten následně analyzovat pomocí model checkingu.
15.6.Dr. Jana Flochova (FIIT STUBA): Design of model based fault diagnosis methods.
The analysis and fault diagnosis of large decentralized discrete event or hybrid plants is difficult due to the size and the complexity of the state- space. Various theoretical approaches for diagnosis of large plants include the use of fault trees, expert systems, artificial intelligence methods, and discrete event system models. The problem of fault diagnosis using a discrete event systems framework (stochastic automata, deterministic and stochastic Petri nets models) will be considered). The plant observation in the models is given by a subset of transitions whose occurrence is reported while the rest of transitions are unobservable silent. Faults are represented by a subset of unobservable transitions. The global model consists of several communicating probabilistic components. Conditional probabilities of event occurrence can be specified locally by constructing the local net unfolding, transforming each Petri nets component in a finite state Markov process. Notion diagnosability, A, AA-diagnosability and supervisory control will be introduced. Adding probabilities to the algebraic setting of automata and Petri nets allows incorporating some statistical knowledge on the loss of information on faults, on the production of faults depending on reliability tests on devices or on the previous experience on monitoring the plant or the network.
mimořádně v pondělí 3.7., 11:00, B053 Jonathan Billington (prof., University of South Australia v Adelaide): Coloured Petri Net based Distributed Systems Research
Abstract: The Computer Systems Engineering Centre is a research concentration within the School of Electrical and Information Engineering at the University of South Australia in Adelaide, Australia. Its mission is to conduct research into the foundations of distributed systems with an applied focus. We use coloured Petri nets and automata for the specification, analysis and verification of distributed systems. Areas of research include: parametric verification based on symbolic automata representing (possibly) infinite families of reachability graphs and their associated (reduced) automata; sweep-line state space reduction method and its use with other techniques such as equivalence classes and on-the-fly safety property checking; and various applications including Internet protocols such as TCP, DCCP, RSVP, Internet commerce (IOTP), multimedia packet protocols such as H.245 and routing in MANETs. We also are involved in High-level Petri Net standardisation. The talk will cover some of our research activities.

Doktorandi 2006

Link to this Page