View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Doktorandi 2006/7
Lukáš Holík prof. RNDr. Milan Češka, CSc. 1 prezenční zatím nezapsán
Michal Cerhák prof. RNDr. Milan Češka, CSc. 1 prezenční
Jan Samek doc. Dr. Ing. Petr Hanáček 1 prezenční
Peter Pecho doc. Dr. Ing. Petr Hanáček 1 prezenční
Jiří Schafer doc. Dr. Ing. Petr Hanáček 1 prezenční
Jiří Konvalina doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. 1 kombinované
Václav Šátek doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. 1 prezenční
Michal Kraus doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. 1 prezenční
Milan Pindryč doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. 1 prezenční zatím nezapsán
Jakub Bednář doc. Ing. František Zbořil, CSc. 1 kombinované

Elöd Kironský prof. RNDr. Milan Češka, CSc. 2 prezenční
Petr Polášek prof. RNDr. Milan Češka, CSc. 2 prezenční
Petr Novosad prof. RNDr. Milan Češka, CSc. 3 prezenční
Kamil Malinka doc. Dr. Ing. Petr Hanáček 2 prezenční
Roman Skřivánek doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. 2 prezenční
Jiří Vintera doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. 2 prezenční
Pavel Jurka doc. Ing. František Zbořil, CSc. 2 prezenční
Zdeněk Mazal doc. Ing. František Zbořil, CSc. 2 prezenční
Lukáš Grulich doc. Ing. František Zbořil, CSc. 3 prezenční
Jaroslav Rozman doc. Ing. František Zbořil, CSc. 3 prezenční

Pavel Erlebach prof. RNDr. Milan Češka 4 prezenční
Adam Rogalewicz prof. RNDr. Milan Češka 4 prezenční
Aleš Smrčka prof. RNDr. Milan Češka 4 kombinované
Link to this Page