View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Seminář UITS 2006/2007

Bylo:

19.10. Michal Kraus: Paralelní výpočetní architektury založené na numerické integraci
Jiří Konvalina: Datové vstupy a výstupy specializovaného výpočetního systému
Milan Pindryč: Moderní metody modelování a simulace elektronických obvodů
Václav Šátek: Tuhé soustavy diferenciálních rovnic
26.10. Jan Samek - Distribuované důvěryhodné systémy
Peter Pecho - Distribuované důvěryhodné systémy
Jiří Schafer - Distribuované důvěryhodné systémy
2.11. Lukáš Holík: Verifikace software manipulujiciho pointerove struktury
Michal Cerhák: Na modelování a simulaci založený návrh adaptivních a vyvíjejících se systémů
Jakub Bednář: Optimalizace generování stavového prostoru her
16.11. Pavel Jurka: Získávání znalostí z XML pomocí hrubých množin
23.11. Zdeněk Mazal: Development of Rational Agents using Petri Nets
Elöd Kironský: Interactive Tools for Model Based Design of Intelligent Systems - Systems Theoretic Approach
Petr Polášek: Multiparadigm Modeling Integrated with Exploratory Programming - A New Approach to Simulation-Based Development
30.11. Kamil Malinka: Bezpečnostní vlastnosti biometrické autentizace v informačních systémech
Roman Skřivánek: Vylepšení jazyka Beta
Jaroslav Rozman: Mobilní robot z grantu FRVŠ
7.12. Pavel Erlebach: Verifikace založená na vzorech rozšířená na stromové struktury
Lukáš Grulich: Modelování socio-ekonomických procesů
14.12. Adam Rogalewicz: Verifikace programů s dynamickými datovými strukturami
Aleš Smrčka: Formální verifikace hardwarových návrhů
4.1.2007 David Martinek: Neurčitost
9.2. 10:00 [SHADOWS workshop] Radek Kočí: Java a paralelismus
15.2. David Martinek: Neurčitost
5.4. David Martinek: Neurčitost
5.4. Petr Novosad: Modelování TCP/IP pomocí HPN
17.5. Kraus Michal - Paralelní výpočetní architektury založené na numerické integraci
Pecho Peter - Bezpečnosť čipových kariet a detekcia operácií pomocou genetického programovania
Šátek Václav - Stiff systems
24.5.Schäfer Jiří - Distribuované důvěryhodné systémy
Samek Jan - Důvěryhodné distribuované systémy: principy využití důvěry a reputace v multi-agentních systémech
Holík Lukáš - Abstraktni regularni model checking
Malinka Kamil - Bezpečnostní vlastnosti biometrické autentizace v informačních systémech
31.5.Jurka Pavel - Získávání znalostí z XML pomocí hrubých množin
Novosad Petr - Automatizované prostředky návrhu diskrétních systémů s využitím Petriho sítí
Grulich Lukáš - Modelování socio-ekonomických systémů
7.6.Kironský Elöd - Interaktivní nástroje pro modelem řízený návrh inteligentních inteligentních systémů
Mazal Zdeněk - Modelovani uvazujicich agentu pomoci OOPN
Polášek Petr - Modelování a simulace heterogenních systémů
Rozman Jaroslav - Lokalizace mobilniho robota
14.6. 11:00Pindryč Milan - Moderní metody modelování a simulace (elektronických obvodů) - tuhé systémy
6.9.2007Jakub Bednář: Modelování a prototypování distribuovaných systémů
Rozprava k disertaci - léto 2007


[UITS WikiWeb]


Seminář UITS 2005/2006
Seminář UITS 2004/2005
Seminář UITS 2003/2004
Seminář UITS 2002/2003
Charakteristika semináře
Informace pro doktorandy a zaměstance UITS, kteří hodlají vystoupit na semináři UITS nebo pozvat externího přednášejícího
Místnosti

Doktorandi 2006/7