View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Jiří Konvalina: Datové vstupy a výstupy specializovaného výpočetního systému

Řešení rozsáhlých soustav diferenciálních rovnic patří stále mezi velmi náročné výpočetní postupy.
Výzkum je zaměřen na ekvivalentní rovnicový a blokový způsob zápisu soustavy diferenciálních rovnic.
Předmětem dizertační práce bude analyza blokového zápisu a odpovídající implementace blokového zápisu zadání ve specializovaném výpočetním systému pro numerickou integraci.
Součástí dizertační páce bude rovněž návrh datových výstupů specializovaného výpočetního systému pro numerickou integraci.

Link to this Page