View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Jiří Schafer - Distribuované důvěryhodné systémy

Abstrakt: Vzhledem k velkému rozvoji ubiquitous computing a rozsáhlých mobilních sítí roste potřeba nových přístupů k zajištění bezpečnostních vlastností. Předmětem disertační práce je propojit dvě, v současné době oddělené, oblasti výzkumu: trusted computing a reputační systémy. Využít vlastností obou technologií/přístupů a vytvořit základ mechanismů, které by bylo možné použít ve výše uvedeném prostředí. Základním problémem je možnost posílit důvěryhodnost autonomních systémů jejich spoluprací, případně definice prokazatelnosti/kvality této důvěryhodnosti.

Link to this Page