View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Peter Pecho - Distribuované důvěryhodné systémy

Použitie čipových kariet a ďalších bezpečných hardwarových prostriedkov v súčasných aplikáciách. Analýza bezpečnosti a možnosti ich použitia u bežných užívateľov osobných počítačov. Zvýšenie bezpečnosti čipových kariet a tokenov.

Link to this Page