View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Lukáš Grulich: Modelování socio-ekonomických procesů

První část - disertace: Představení koncepce pro modelování
socio-ekonomických procesů. Koncepce je založena na multiagentním
paradigmatu, umělém životě, Hayekovské ekonomické teorii a principech
umělého života.
Druhá část - grant FRVŠ: Předmětem grantu je vytvoření programové podpory
výuky předmětu Modelování a simulace. Jde to vyvíjený systém SimTalk (ve
Squeaku), který bude umožňovat snadno sestavovat modely z komponent a
demonstrovat základní principy oblasti M&S.

Link to this Page