View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Petr Polášek: Multiparadigm Modeling Integrated with Exploratory Programming - A New Approach to Simulation-Based Development

Model-Based Design, experimentální programování. Transforace modelů, simulací.
DEVS jako společná platforma pro integraci paradigmat. Kontinuace, procesní
simulace a DEVS. DEVSML a DEVSML Framework - současný stav, konkurence.

Více na http://perchta.fit.vutbr.cz:8000/intelligentsystems/90.

Link to this Page