View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Pavel Erlebach: Verifikace založená na vzorech rozšířená na stromové struktury

Abstrakt: V oblasti verifikace programů pracujících s ukazateli existuje několik metod méně či více automatických, efektivních a obecných. Verifikace založená na vzorech je jedna z nejvíce automatických metod, kde je od uživatele požadován pouze program a množina vstupních struktur nebo konstruktor (a případně výstupní podmínka), čili naprosté minimum, co se dá od uživatele očekávat. I přesto se tato metoda ukázala celkem efektivní v porovnání s ostatními nástroji. Donedávna však fungovala pouze pro rozšířené lineární struktury. Předmětem prezentace bude rozšíření její aplikovatelnosti na stromové struktury.


Link to this Page