View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Rozprava k disertaci - léto 2007

17.5.
Pecho Peter (1) - Bezpečnosť čipových kariet a detekcia operácií pomocou genetického programovania
Šátek Václav (1) - Stiff systems
Kraus Michal (1) - Paralelní výpočetní architektury založené na numerické integraci

24.5.
Schäfer Jiří (1) - Distribuované důvěryhodné systémy
Samek Jan (1) - Důvěryhodné distribuované systémy: principy využití důvěry a reputace v multi-agentních systémech
Holík Lukáš (1) - Abstraktni regularni model checking
Malinka Kamil (2) - Bezpečnostní vlastnosti biometrické autentizace v informačních systémech

31.5.
Jurka Pavel (2) - Získávání znalostí z XML pomocí hrubých množin
Novosad Petr (3) - Automatizované prostředky návrhu diskrétních systémů s využitím Petriho sítí
Grulich Lukáš (3) - Modelování socio-ekonomických systémů

7.6.
Kironský Elöd (2) - Interaktivní nástroje pro modelem řízený návrh inteligentních inteligentních systémů
Mazal Zdeněk (2) - Modelovani uvazujicich agentu pomoci OOPN
Polášek Petr (2) - Modelování a simulace heterogenních systémů
Rozman Jaroslav (3) - Lokalizace mobilniho robota

14.6.
Skřivánek Roman (2)
Konvalina Jiří (1)
Pindryč Milan (1) - Moderní metody modelování a simulace (elektronických obvodů)


Link to this Page