View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Noví doktorandi UITS 2009

Témata disertací 2009

Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.:
Aplikace bezdrátových senzorových sítí Hájek Josef, Ing.
Aplikace bezdrátových senzorových sítí2 Šorčík Ladislav, Ing.
Autonomní agenti v bezdrátových senzorových sítích Horáček Jan, Ing.
Autonomní agenti v bezdrátových senzorových sítích2 Žák Jakub, Ing.
Autonomní robot pro hašení nebezpečných požárů Dittrich Petr, Ing.
Autonomní robot pro hašení nebezpečných požárů2 Marvan Aleš, Ing.
Bezpečnostní protokoly bezdrátových sítí Barabas Maroš, Ing.
Hybridní rozpoznávání termosnímků obličeje Váňa Jan, Ing.
Modelování a simulace technologických procesů Skydánek Libor, Ing.
Modelování a simulace technologických procesů2 Tuček Jaroslav, Ing.
Návrhové vzory v paralelních a distribuovaných systémech Jurnečka Peter, Bc.

Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc.:
Moderní metody řešení soustav parciálních diferenciálních rovnic Valenta Václav, Bc.
Operační systém specializovaného paralelního procesoru Szöllös Alexandr, Bc.
Simulace elektronických obvodů v oblasti nanotechnologií Kadák Michal, Ing.

Vojnar Tomáš, doc. Ing., Ph.D.:
Automatizovaná formální verifikace v operačních systémech Dudka Kamil, Ing.
Praktické metody automatizované verifikace paralelních programů Fiedor Jan, Ing.

Češka Milan, prof. RNDr., CSc.:
Automatizovaná syntéza Petriho sítí Gach Marek, Ing.

Zbořil František V., doc. Ing., CSc.:
Autonomní inteligentní systémy řízené modelem Malačka Ondřej, Ing.

Link to this Page