View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Doktorandi 2009/2010

Prof Češka (6)
0000 Turakhodjaeva Nasibakhon: Modelling of Workflow Processes in Applications with Electronic Payment Systems
0000 Novosad Petr: Automatizované prostředky návrhu diskrétních systémů s využitím Petriho sítí
0000 Kironský Elöd: Modelování a prototypování inteligentních systémů na bázi DEVS
0000 Polášek Petr: Modelování heterogenních systémů
2007 Hýsek Jiří: Formální analýza a verifikace systémů specifikovaných vysokoúrovňovými vizuálními jazyky
2009 Gach Marek: Automatizovaná syntéza Petriho sítí

Doc Hanáček (21)
0000 Malinka Kamil: Metody pro práci se specifikacemi bezpečnosti
0000 Pecho Peter: Bezpečné hardwarové prostředky
0000 Samek Jan: Distribuované důvěryhodné systémy
0000 Schäfer Jiří: Distribuované důvěryhodné systémy
2007 Drozd Michal: Odolnost a přizpůsobivost velkých sítí
2007 Kislinger Pavel: Analyzátor bezdrátových sítí
2007 Michlovský Zbyněk: Vysoce výkonné systémy pro detekci útoků a škodlivých programů
2007 Nagy Jan: Správa bezpečnosti v rozsáhlých sítích
2007 Zadina Martin: Správa bezpečnosti v bezdrátových sítích
2008 Richta Tomáš: Dynamické objektově orientované geoprostorové modelování
2009 Barabas Maroš: Bezpečnostní protokoly bezdrátových sítí
2009 Dittrich Petr: Autonomní robot pro hašení nebezpečných požárů
2009 Hájek Josef: Aplikace bezdrátových senzorových sítí
2009 Horáček Jan: Autonomní agenti v bezdrátových senzorových sítích
2009 Jurnečka Peter: Návrhové vzory v paralelních a distribuovaných systémech
2009 Marvan Aleš: Autonomní robot pro hašení nebezpečných požárů2
2009 Skydánek Libor: Modelování a simulace technologických procesů
2009 Šorčík Ladislav: Aplikace bezdrátových senzorových sítí2
2009 Tuček Jaroslav: Modelování a simulace technologických procesů2
2009 Váňa Jan: Hybridní rozpoznávání termosnímků obličeje
2009 Žák Jakub: Autonomní agenti v bezdrátových senzorových sítích2

Doc Kunovský (11)
0000 Kraus Michal: Paralelní výpočetní architektury založené na numerické integraci
0000 Pindryč Milan: Moderní metody modelování a simulace elektronických obvodů
0000 Šátek Václav: Tuhé soustavy diferenciálních rovnic
0000 Tomica Petr: Modelování rozsáhlých VLSI obvodů
2007 Drozdová Martina: Simulace kombinovaných soustav
2007 Kaluža Vlastimil: Modelování a simulace v reálném čase
2007 Kopřiva Jan: Semi-analytické výpočty a spojitá simulace
2007 Sehnalová Pavla: Stabilita a konvergence numerických výpočtů
2009 Kadák Michal: Simulace elektronických obvodů v oblasti nanotechnologií
2009 Szöllös Alexandr: Operační systém specializovaného paralelního procesoru
2009 Valenta Václav: Moderní metody řešení soustav parciálních diferenciálních rovnic

Doc Vojnar (8)
0000 Smrčka Aleš: Verifikace moderních hardwarových systémů
0000 Holík Lukáš: Formální verifikace software s využitím teorie automatů
2008 Hrubá Vendula: Automatické opravování programů a s ním související problémy model checkingu programů
2008 Konečný Filip: Symbolická verifikace s využitím rozšířených automatů a příbuzných formalismů
2008 Letko Zdeněk: Automatické opravování programů a s ním související problémy statické a dynamické analýzy programů
2008 Šimáček Jiří: Symbolická verifikace s využitím konečných automatů a příbuzných formalismů
2009 Dudka Kamil: Automatizovaná formální verifikace v operačních systémech
2009 Fiedor Jan: Praktické metody automatizované verifikace paralelních programů

Doc Zbořil (13)
0000 Bednář Jakub: Navigace inteligentního systému
0000 Florián Vladimír: Vizualizace výsledků simulačních experimentů
0000 Grulich Lukáš: Modelování mikroekonomických systémů
0000 Jurka Pavel: Získávání znalostí z databází
0000 Martinek David: Nástroje pro popis neurčitosti v heterogenních modelech
0000 Rozman Jaroslav: Navigace mobilních robotů
2007 Bouška Petr: Zabezpečení bezdrátových sítí
2007 Dvořák Radim: Fyzikální modelování a simulace
2007 Hejtmánková Dana: Bezpečnost biometrických systémů
2007 Holenda Stanislav: Systém pro zvýšení bezpečnosti bezpilotních letounů
2007 Mucha Martin: Hybridní inteligentní systémy
2008 Winklerová Zdenka: Inteligence skupiny
2009 Malačka Ondřej: Autonomní inteligentní systémy řízené modelem59 doktorandů, z toho 43 interních a několik zombíků
cca 50 prezentací za rok
3 prezentace v rámci semináře ... 20 seminářů za rok (s mírnou rezervou)

časový plán:

průběh prezentace:
co přitom zdůraznit: