View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

APS'2002 - informace pro studenty

Název předmětu: Architektura programových systémů
Přednášející: Prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc.
Cvičící: Ing. Vladimír Janoušek, PhD.


Důležité informace, termíny, novinky (čtěte pravidelně):

Důležité dokumenty: