View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Témata projektů IMS 2017/18

Prosím, zkontrolujte si, zda-li máte v následujících seznamech přiřazeno nějaké číslo projektu.

1. Výrobní proces z oblasti: strojírenské nebo zemědělské

Zvolte si výrobní proces výrobku nebo skupiny výrobků z oblasti buď strojírenské nebo zemědělské výroby, který lze modelovat jako SHO. Proces modelujte jako SHO s uvedením relevantních údajů o strojích, postupech, produkci a podobně. Experimentálně zjišťujte vlastnosti výrobního procesu, vytížení strojů, důsledky poruch ve výrobě, možnosti zvyšování produktivity ve výrobě, ekonomické aspekty výroby a podobně.

2. Výrobní proces z oblasti: elektrotechnické nebo potravinářské

Zvolte si výrobní proces výrobku nebo skupiny výrobků z oblasti buď elektrotechnické nebo potravinářské výroby, který lze modelovat jako SHO. Proces modelujte jako SHO s uvedením relevantních údajů o strojích, postupech, produkci a podobně. Experimentálně zjišťujte vlastnosti výrobního procesu, vytížení strojů, důsledky poruch ve výrobě, možnosti zvyšování produktivity ve výrobě, ekonomické aspekty výroby a podobně.

3. Výroba másla v ČR

Prostudujte okolnosti produkce mléka, dodavatelského a zpracovatelského řetězce v mlékarenství a modelujte výrobu másla v podmínkách ČR. Vycházejte z běžně dostupných informací o produkci mléka a zpracovatelích mléka. Téma je volné, včetně metod jeho zpracování - studie však musí být založena na vlastním modelu. Lze pojmout buď jako studii produkce mléka pro zpracovatelský průmysl nebo jako studii výroby mléčných produktů (s důrazem na máslo).

4. Doprava zboží nebo osob

Zvolte si problematiku v oblasti dopravy zboží (logistické firmy, distribuce, sklady) nebo osob (vlaková, automobilová, letecká, vodní, hromadná/individuální, elektromobily). Problematiku modelujte jako SHO. Experimenty zjisťujte kritická místa a rizika ve své oblasti, možnosti rozvoje, ekonomické aspekty apod.

5. Služby, infrastruktura a energetika

Zvolte si problematiku z oblasti 1) komerčních služeb pro občany a firmy, 2) infrastruktury (voda, plyn, kanalizace, odpadní hospodářství, ...), 3) energetiky a sítí (výroba elektřiny z uhlí, vody, větru, slunce apod, distribuce elektřiny, smartgrids, rozvodné sítě pro elektromobily apod). Problematiky modelujte vhodným způsobem jako diskrétní systém. Experimenty zjišťujte rizika, možnosti rozvoje, ekonomické aspekty apod.

6. Počítačové služby

Zvolte si problematiku z oblasti služeb a protokolů v IT (serverové služby, sítové protokoly, telefonie, streamování videa, hudební služby, ...). Systém či službu modelujte jako SHO. Experimenty zjisťujte kritická místa a rizika ve své oblasti, technické aspekty, možnosti rozvoje, ekonomické aspekty apod.

7. Celulární automaty

Zvolte si netriviální (modelovaný systém musí reálně existovat) problematiku modelovatelnou prostředky celulárních automatů (proudění plynů/kapalin, procesy v krajině, biologie, fyzika, technika, materiály, ...). Systém modelujte a dokladujte z publikované odborné literatury (ideálně vycházejte z konkrétního odborného článku modelujícího něco jako CA). Experimenty zjišťujte chování systému v různých okolnostech.

Link to this Page