View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Zadání projektů IMS pro akad. rok 2017/18

Úvod

Cílem projektů do IMS je prakticky procvičit látku probíranou na přednáškách, případně látku převyšující osnovy přednášek. V plánu democvičení je počítáno se seminářem speciálně zaměřeným na řešení projektů.

Prostudujte moje velmi historické komentáře:

Řešitelé

Projekty jsou koncipovány jako zadání pro dvou-členné týmy studentů. V odůvodněných případech (které budou schváleny opravujícím) lze připustit 3-a vícečlenný tým. Týmy budou hlásit své složení dle pokynů, viz níže.

Je respektován postoj individualistů, tudíž pokud student nebude chtít utvořit tým a bude chtít vystupovat jako jednotlivec, oznámí stejným způsobem tento fakt. Pro jednotlivce ovšem není žádná úleva v kvalitě a rozsahu zpracování projektů.

Jeden student z týmu bude vystupovat jako zástupce týmu. Ten bude projekt přihlašovat ve WISu a projekt koncem semestru odevzdávat. Prosím, abyste toto opravdu dodrželi.

Témata projektůŘešení projektuKonzultace, komunikace (čtěte pozorně!!!):Odevzdání projektuObsah odevzdávaného archívuPoužití programovacího jazykaHodnocení


Struktura bodového hodnocení
Zápočet


Morální poklesky, zápočet:Archiv