View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Zadání projektů IMS pro akad. rok 2021/22

Úvod

Cílem projektů do IMS je prakticky procvičit látku probíranou na přednáškách, případně látku převyšující osnovy přednášek. V plánu democvičení je počítáno se seminářem speciálně zaměřeným na řešení projektů.

Probiha aktualizace

Prostudujte moje velmi historické komentáře:

Řešitelé

Projekty jsou koncipovány jako zadání pro dvou-členné týmy studentů nebo pro jednotlivce. Pro jednotlivce ovšem není žádná úleva v kvalitě a rozsahu zpracování projektů. Týmy pro projekt se evidují ve WISu.

Jeden student z týmu bude vystupovat jako zástupce týmu. Ten bude projekt přihlašovat ve WISu a projekt koncem semestru odevzdávat. Prosím, abyste toto opravdu dodrželi.

Témata projektůŘešení projektuKonzultace, komunikace (čtěte pozorně!!!):Odevzdání projektuObsah odevzdávaného archívuPoužití programovacího jazykaHodnocení


Struktura bodového hodnocení
Zápočet


Morální poklesky, zápočet:Archiv