View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

loňská verze

 1. Úvod. Smalltalk - základní informace (G: Intro - výběr; D: 14-17)
 2. Smalltalk/Squeak: historie + základy + demonstrace (D: 18-22; P: 5-11, 12-17; G: Tour of Squeak 1-5 / D2-0,2)
 3. Komunikace se systémem, syntax (G: Tour of Squeak 6-19 / D2-3)
 4. Základy programování (G: Tour of Squeak 20-52 / D2-1,3)
 5. Syntax a sémantika podrobněji (D: od kapitoly 5 / D2-6) + Řízené cvičení u počítače (BI/005 od 14.00 místo TI2)
 6. Základní objekty, "řídicí struktury", kolekce, základní sdílené chování (D: aľ po kapitolu 8 vč. / D2-9)
 7. Streamy, třídy a metatřídy, třídní protokol (D: kap. 11, 15 / D2-10)
 8. Vyjímky, procesy, synchronizace (D: kap. 10, 14)
 9. GUI: MVC architektura, závislosti, pluggable views/morphs (G-Kap5: 5,7,46-, D: kap 13, http://minnow.cc.gatech.edu/squeak/2962, FAQ)
 10. Architektura prostředí Morphic, programování morphů (G-Kap5: 68-, demonstrace, diskuse, http://minnow.cc.gatech.edu/squeak/30)
 11. Tvorba sí»ových aplikací, Uzamčení image (demonstrace, Networking, FAQ)
 12. Beztřídní objektové systémy, Self (http://research.sun.com/self/)
 13. Dodatky, shrnutí, závěr (demonstrace, diskuse)

Link to this Page