View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Demonstrace projektů

Přihlašování přes WIS.

Průběh:

Celý tým (mimo členů s nulovým podílem) se dostaví do učebny v rozumném předstihu (alespoň 15 min), aby se mohl připravit k prezentaci projektu. K prezentaci lze použít PC v učebně nebo vlastní notebook.

V určenou dobu (lze odhadnout podle pořadí) náhodně vybraný člen týmu předvede projekt. Ostatní členové týmu se mohou také k demonstraci vyjádřit. Celá prezentace i s diskusí nesmí překročit 5 minut. Zaměřte se na demonstraci funkčnosti a rychlé vysvětlení způsobu řešení. Hodnocení dokumentace a případné další zkoumání realizace proběhne nezávisle. Výsledky budou k dispozici před 1. termínem zkoušky.

Links to this Page