View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

SIN 2010/2011

SIN Garant: V. Janoušek (v době nepřítomnosti garanta ze zdravotních důvodů přednášky organizuje F. Orság na základě původní verze tohoto předmětu, který se učil ve 4. ročníku, nová verze pro 5. ročník se připravuje pro příští rok)

Přednášky (pondělí 18:00-20:00) - pořadí přednášek může být operativně modifikováno.
Úvod, inteligentní systémy
Systémy s diskrétními událostmi
Agentní systémy, agentní architektury (J. Samek, 12.10.2010)
Fuzzy logika a fuzzy řízení (O. Malačka, 26.10.2010)
Učící se systémy. Neuronové sítě (D. Herman, 2.11.2010)
Genetické algoritmy, genetické programování (D. Herman, 16.11.2010)
Markovské rozhodovací procesy, zpětnovazební učení
Algoritmy pro plánování (F. Zboril, 23.11.2010)
Základy teorie her (M. Hrubý, 19.10.2010)
Biometrické systémy (M. Drahanský, 5.10.2010)
Robotické systémy (F. Orság, 21.9.2010)
Shrnutí, závěr

Demonstrační cvičení (pondělí 20:00-21:00)
Obsah democvičení je operativně definován v průběhu přednášek.

Změna programu vyhrazena.
Hranice mezi přednáškou a demonstračním cvičením může být operativně modifikována.

Půlsemestrální test: Viz informační systém.

Projekt: Zadání projektu SIN 2010. Pokyny k registraci týmu a termíny jsou v informačním systému.

Demonstrace projektů - PC Lab.(O103) - viz rozvrh, rozpis demonstrací bude upřesněn

Reklamace projektů: e-mail do prvního termínu zkoušky

Zkoušky: Viz rozvrh.

Konzultace: Úterý, středa 13-14h.Pravidla
FAQ

Informace na tomto webu se průběžně aktualizují.


. .

Link to this Page