View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Klasifikace tříd jazyků


Poznámka: < ... vlastní podmnožina, > ... vlastní nadmnožina, e ... epsilon (prázdný řetězec)
L(M)...maticové jazyky, L(P)...jazyky programovaných gramatik, L(RC)...jazyky pro gramatiky s náhodným kontextem,
L(X, ac)...s kontrolou na výskyt, L(X,e,ac)...s e-pravidly


Klasické výsledky

Chomského hierarchie tříd jazyků

Zažité výsledky (v oblasti gramatik s řízeným přepisováním)
Zažité výsledky (v oblasti L systémů)


Další výsledkyNové výsledkyŘízené gramatiky s konečným indexem:


Nezatříděné výsledky:


Normální formy


Links to this Page