View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Open Problems

Poznámka: Stejné zvyklosti jako na stránce Klasifikace tříd jazyků. ?...buď = nebo < => open_problem!

Otevřené problémy v oblasti gramatik s řízeným přepisovánímOtevřené problémy v oblasti řízených automatů (Meduna, A., Kolář, D., 2000-2002)


Bláznivé myšlenky/dotazy

Když už tu máme výčet některých otevřených problémů, tak si přisadím svou troškou do mlýna a občas sem hodím i nějakou myšlenku nebo dotaz, tedy jakési moje "otevřené" problémy :-):

Links to this Page