View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Charakteristika semináře

PhD seminář Ústavu inteligentních systémů
je zaměřen především na koordinaci výzkumných aktivit doktorandů ústavu. Zabývá se teoretickými a praktickými aspekty modelování, simulace, verifikace, prototypování a umělé inteligence. Studenti referují o svých výzkumých cílech, metodách a dílčích výsledcích a diskusí získávají lepší vhled do všech aspektů výzkumného zaměření ústavu.
Typickým důvodem pro vystoupení na semináři je prostudování zajímavé problematiky, se kterou je vhodné seznámit ostatní, návrhy/výsledky grantových projektů, zopakování zajímavých příspěvků z konferencí, osvěta v některých oblastech počítačové vědy ...
Links to this Page