View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Seminář UITS 2004/2005

[UITS WikiWeb]

Semináře UITS a pracovní schůzky se v tomto semestru konají typicky
ve čtvrtek v místnosti 053 (zasedačka FIT) od 14.00
(pokud není řečeno jinak pro konkrétní akci).Úzce zaměřené pracovní schůzky (čtvrtky, obvykle po semináři):
Pro koordinaci výzkumných aktivit UITS slouží WikiWeb (login/password vám sdělí V. Janoušek).
Bylo:
16.9.,20.9. PN workshop (janousek koci schwarz)
23.9.13.00 DEVS workshop (janousek slavicek koci florian schwarz)
30.9. Radek Kočí: Otevřená implementace systému PNtalk a její aplikace
7.10. Nasibakhon Turakhojaeva: Použití Petriho sítí při modelování toku aktivit v systémech řízení workflow
František Zbořil ml.: Formální modely agentních a multiagentních systémů
14.10. Bohuslav Křena: Metody analýzy objektově orientovaných Petriho sítí (příprava na obhajobu disertace)
21.10. Ivan Schwarz: Distribuovaný PNtalk s mobilními objekty (schwarz_seminar.ppt)
Radek Kočí: Demonstrace prototypou nové verze PNtalku
4.11. Lukáš Grulich: Umělá inteligence a simulace aplikovaná v podpoře rozhodování v rámci mikroekonomických systémů - náznak problematiky
11.11. David Šafránek: Visual Coordination Diagrams
Abstract: The work on a visual specification language for high-level design of concurrent systems with heterogeneous coordination models, called Visual Coordination Diagrams (VCD), will be presented. Special emphasis will be given to component-based specification of heterogeneous systems. We will briefly summarize recent research related to the topic and give an overview of VCD language and its semantics. davidsafranekslides.pdf
18.11.Filip Orság: (1) Biometrické systémy, (2) Robotika na UITS. Obhajoba 27 10 2004.pps Robotika na UITS.pps
2.12.Petr Peringer: Demonstrace Scilabu
16.12.Novosad Petr: CESim - předvedení nástroje pro modelování a simulaci C-E Petriho sítí + diskuse o tématu disertace
17.2.2005 Schůzka UITS
Dan Cvrček: Kontextové informace a bezpečnost
24.2. B123 Tomáš Vojnar: LIAFA (info)
Diskuse o inteligentních systémech (studijní obor a zaměření katedry)
3.3. Schůzka UITS
Diskuse o grantových projektech atd.
10.3. Lukáš Grulich: Modelovani lidské aktivity - přehled
Jaroslav Rozman: Navigace robotů (Rozman2005.ppt)
17.3. Schůzka UITS
Novosad Petr: Hybridní Petriho sítě (tutorial Alla-HybridPetriNets.ppt)
24.3. Jan Kořenek: Liberouter
31.3. Schůzka UITS: postery výzk. skupin, info z kolegia děkana.
David Martinek: Metody a nástroje pro popis neurčitosti v heterogenních modelech (martinek-prezentace05.tar.gz)
Ivan Schwarz: Distribuovaný PNtalk s mobilními objekty (schwarz_seminar_leto.ppt)
7.4. NIC. 053 je do 17.00 rezervována pro výběrové řízení Socrates Erasmus.
14.4.
zasedačka UITS
Schůzka UITS
Pavel Slavíček: Distribuované simulační prostředí (slavicek-05-04-14.pdf)
28.4. Oficiálně NIC, protože: Studentská konference.
OOPN-DEVS workshop (Janoušek, Kočí)
5.5. Aleš Smrčka: Modelování systému Liberouter za účelem verifikačního a/nebo simulačního ověření výkonnostních parametrů (smrcka-kolokvium05.pdf)
Marek Vladimír
12.5. Schůzka UITS
Pavel Erlebach: Nové trendy ve verifikaci programů s ukazateli
Vladimír Florián: Expertní systémy v simulaci systémů
Dan Cvrček: Info o evropských grantech
2.6.2005 Adam Rogalewicz: Použití stromových automatů pro verifikace programů s pointery (rogalewicz-seminar2005.pdf)
Návrhy témat dalších seminářů (nabídku i poptávku) zasílejte na moji adresu – V. Janoušek

[UITS WikiWeb]


Seminář UITS
Seminář UITS 2003/2004
Seminář UITS 2002/2003
Charakteristika semináře
Místnosti


Link to this Page