View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Pokyny k pulsem. pisemce 2021/22

Vážení studenti, letos se musíme opět vyrovnat s nepříjemnými okolnostmi karantény a omezení kvůli Covid-19. Prosím, abyste prostudovali následující pokyny a pokusili se o maximální součinnost v organizaci písemky.

Půlsemestrální písemka je plánovaná na 24.11.2021 v rozvrhové době cvičení. Písemka bude probíhat posluchárnách D105 a D206 podle rozpisu studentů.

Z kapacitních a karanténích důvodů je nutné rozdělit studenty do dvou turnusů a poslucháren, a sice takto:

Upozornění

Žádám studenty, aby respektovali rozpis do poslucháren a přišli ve stanovenou dobu do stanovené posluchárny. Vzhledem k letošním okolnostem bych rád minimalizoval chaos, takže nepřipouštím žádné zásahy do rozpisu.

Náhradní termín

Pro studenty s vážnými důvody, které jim zabraňují osobně přijít na písemku (tj. prokázaná nemoc, nařízená karanténa, podezření na nákazu) bude vypsán náhradní termín. Žádám tyto studenty, aby:
Půlsemestrální písemka NEMÁ ve zkušebním řádu náhradní termín. Přesto ho rád zorganizuji, abych napomohl snižování zdravotních rizik v době KOVIDu. Upřímně doufám, že to studenti nebudou zneužívat. Žádosti o náhradní termín pište výhradně do WIS fóra předmětu (tj NE na můj e-mail).

Forma písemky

Doba na vypracování písemky bude 45-50 minut. Zadáním písemky bude sestavit model zadaného systému prostředky Petriho sítí (10 bodů).

Ukázky příkladů z předchozích písemek (lze tušit, že letošní zadání bude odlišné):