View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

SIN - Inteligentní systémy

Informace pro studenty: SIN - Inteligentní systémy řízení

Konzultace: po přednášce

(Informace z minulých let: SIN 2019/2020, SIN 2018/2019)