View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

VSL - Informace k hromadným cvičením 2005/2006

Oficiální informace na stránkách předmětu

http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/VSL
nebo na Perchtě:
VSL-swiki (public stránky)

Doplňky k cvičením

Cvičení jsou jednou za 14 dní (možná i častěji) ve [den a čas bude doplněn].
Před začátkem cvičení je poslední možnost odevzdat vypracovanou domací úlohu! Úlohu je možné odevzdat také Dr. Janouškovi přímo na přednášce!
Správná řešení všech úloh nebudou umísťovany na web nebo hromadně rozesílány, ale demonstrovány pouze na cvičení, případně na konzultacích pro jednotlivce.
Mimořádné konzultace před půlsemestrálkou z VSL - pondělí 11-12h a 13.15-14h (zde záleží, kdy skončí seminář UIFS v B053).

Cvičící

Ing. Zbyněk Křivka, kancelář C48 (konzultace po domluvě emailem nebo v pondělí 11-12h), krivka@fit.vutbr.cz

Zadání domácích úloh pro demonstrační cvičení ZS 2005:

POZOR! Nejedná se o stejné příklady jako minulý rok!

Poznámka k zadání:

Není-li řečeno jinak, tak množina přirozených čísel N = { 1, 2, 3, ...}. Tedy nepatří tam nula.

Cvičení 1 - 10. 10. 2005

Uploaded Image: ts-anbncn-oprava.png

Cvičení 2 - 24. 10. 2005Cvičení 3 - 7. 11. 2005


Cvičení 4 - 21. 11. 2005


Cvičení 5 - 5. 12. 2005


Cvičení 6 - 19. 12. 2005 !!!


Řešení domácích úloh z minulého roku

Zveřejňuji i řešení domácích úloh z minulého roku, které Vám může sloužit jako další zdroje při přípravě na zkoušku (půlsemestrálku).

Pěkné svátky a úspěšné složení zkoušky