View this PageEdit this Page (locked)Attachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Seminář o programování v iOS

Kontakt


Poznámky k seminářům (velmi pracovní kvalita materiálů):

1.Úvod do Objective-C iFit1-uvod.md
2.Úvod do knihovny FoundationiFIT2-Foundation-slajds.pdf
3.Základy programování UIiFIT3-Aplikace-zaklad.pdf
4.Základy NSCoding, UIDocument a Core DataiFIT4-CoreData.pdf
5.Řízení běhu programu. Komunikace v programu.iFIT5-runloops.pdf
6.Views and ViewControllersiFIT6-Views.pdf
7.Úvod do CloudKitiFIT7-CloudKit1.pdf
8.SpriteKitiFIT8-spritekit.pdf

Odkazy