View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

.

2012


Aktuality


Odkazy

Aktuální informace, upozornění
Ukol 2

Komentář k hodnocení


Ukol1

Komentář k hodnocení "Oprava 1. úkolu"


Komentář k hodnocení

Ověřte si vaše řešení a odevzdejte správnou verzi do IS, termín Oprava 1. úkolu, do 1.4.2010. Případné problémy je možné konzultovat, v takovém případě je nutné domluvit si se mnou termín e-mailem.

Komentář k hodnocení "Oprava 2. úkolu"


Komentář k hodnocení

Ověřte si vaše řešení a odevzdejte správnou verzi do IS, termín Oprava 2. úkolu, do 15.4.2010. Případné problémy je možné konzultovat, v takovém případě je nutné domluvit si se mnou termín e-mailem.

Zadání


Odevzdání


Komentář k hodnocení


Zadání


Chybka v zadání (pro Windows)


OdevzdáníKomentář k hodnoceníKomentář k hodnocení


Zadání


Odevzdání

2008/09

 1. (12.2.) : Úvod do jazyka Java: historie, nástroje, distribuce, Java Virtual Machine (JVM). Základy OO: objekt, třída, rozhraní, abstrakce, zapouzdření, konstruktory.
 2. (19.2.) : Přednáška nebude (služební cesta).
 3. (26.2.) : Datové typy. Deklarace třídy, modifikátory přístupu. Sestavení a spuštění aplikace, struktura aplikace (balíky), import tříd.
 4. (  5.3.) : Základy OO: dědičnost, polymorfismus. Inicializace objektu. Pole. Příkazy, základní operátory.
 5. (12.3.) : Hierarchie dědičnosti, typová kontrola, typová konverze, porovnávání objektů. Rozhraní v Javě. Ladění programu.
 6. (19.3.) : Výjimky. Abstraktní třídy, vnořené třídy, výčtový typ, varargs, statický import.
 7. (26.3.) : Kontejnery: iterátor, kolekce, seznam, množina, mapa. Generické kontejnery. For-each loop, autoboxing.
 8. (  2.4.) : Vlákna (threads): plánování, sdílení, synchronizace.
 9. (  9.4.) : Grafické uživatelské rozhraní JFC/Swing. Základy OO: technika návrhu, ukázková aplikace.
 10. (16.4.) : Vstup/Výstup. Zpracování XML dokumentů. Sokety.
 11. (23.4.) : Základy OO: Návrhové vzory. Java Archive (JAR), Apache Ant. Diskuze projektu.
 12. (30.4.) : JVM: zavádění tříd, správa paměti, garbage collector, profiling.
 13. (  7.5.) : Externí lektor: Petr Adámek: J2EE

Zásady programování v Javě. Generics.

Novinky


Základní informacePokyny k týmovému projektuRadek Kočí (koci AT fit.vutbr.cz)Individualni projekty


Individuální projekty jsou určeny pro ty, kteří z jakýchkoliv důvodů nechtějí prezentovat svůj projekt v rámci předmětu IPP (nemají ho zapsaný, hodlají prezentovat projekt z jiného semináře apod.)
Radek Kočí (koci AT fit.vutbr.cz)


Důležitá poznámka: Zadání definuje podstatné vlastnosti aplikace, které musí být splněny. Předpokládá se, že detaily řešení si doplní řešitelské týmy.

Navrhněte a implementujte hru dáma. Aplikace bude typu klient-server. Každý uživatel má své jednoznačné jméno (login) a může využívat libovolného klienta. Nemusíte uvažovat autentizaci uživatelů při registraci/logování (např. pomocí hesla) či zabezpečení komunikace (šifrování apod.)

Server:

Klient:

Průběh hry:

Součást odevzdání:

Doporučení:


Radek Kočí (koci AT fit.vutbr.cz)